IMG_2147.GIF

חוגי יצירה
לילדי גן

איזה חוגים יש?

עבור ילדי

גן טרום חובה

וגן חובה:

יתחיל מיד אחרי החגים

חוג חדש של סיפור ויצירה

שעת קסם

עם איריס

H

עבור ילדי

גן חובה:

החוגים ביחד עם תלמידי א׳-ב׳:

יצירה חופשית 

עם

איריס

אפשר לצייר, לקשקש, לצבוע, לבנות, לפסל, להדביק, לתפור ועוד ועוד.

כל אחת ואחד בוחרים איפה יוצרים ומה.

M

חוג

פימוֹג׳י

יצירה בפימו

חדש

עם ליאור

R

חוג

פיסול פלוס

עם אדם 

יתחיל אחרי החגים

n

היכן?

בסטודיו של איריס

 

מתי?

למערכת השעות

איך נרשמים?

לפרטי תשלום והרשמה

IMG_2148.GIF
unnamed.gif