top of page

מידע כללי

סדנאות קיץ 2024

לילדי יסודי

איך אדע איזו סדנה הכי מתאימה?

מוזמנים לשוחח עם איתי ונחשוב על זה ביחד

H

להביא אוכל?

כדאי ומומלץ,

(יצירה זה דבר מרעיב)

אפשר לקחת הפסקת אוכל מתי שרוצים

מומלץ להביא

בקבוק מים אישי

X

צריך להביא חומרים?

אין צורך להביא,

יש בסטודיו

4

מה צריך להביא?

ביגוד נח ומתאים,

שאפשר ללכלך

j

יש מזגן?

כן

T

כמה עולה סדנה?

סדנה בודדת -

1300₪

לסדנה 

1,2,3 מימדים - ציור ופיסול

(הראשונה ביולי, 4 ימים)

המחיר- 1050₪

למי שנרשם ליותר מסדנה אחת -

כל סדנה -

980₪

הסדנאות כוללות את כל החומרים

z

אפשר להגיע לימים בודדים?

אפשר,

מחיר למפגש בודד -

280₪

L

למידע על:

סדנאות יסודי

תאריכים ותכנים

H

אז איך נרשמים?

מתקשרים או כותבים לאיריס

054-4510440

L

bottom of page