top of page
IMG_2051.JPG
הדפס.gif

סדנת

ההדפס

הקטנה

ggggg

בהנחיית:

קארין כהן

yyyyy

ימי שישי

10:00-13:00

gggggggg

עבור:

-תלמידי תיכון (י׳- יב׳)

-מבוגרים

uuuuu

מוֹנוֹטייפ

תחריט

לינולאום

cccccc

מחיר:

600₪ לחודש

(4 מפגשים) 

180₪ עבור מפגש בודד 

vvvvvvvv

חומרים:

יש חומרים שיש עליהם עלות נוספת, השימוש בהם נתון לבחירתכם

המחירון מצוי בסדנה

ffffff

העדרויות:

במידה ונעדרים ממפגש בסדנה ניתן להשלים בשעות החוג השנתי בתיאום עם איריס

vvvvvvvv

להרשמה:

קארין

054-6782498

ssssss

רעיון הסדרה, האפשרויות שיש ביצרת סדרת הדפסים, בשיכפול ובמניפולציות השונות שניתן ליצור במדיום הזה

עבודה חופשית, כל משתתף יבחר באיזו טכניקה מהטכניקות שהיכרנו עד עתה

www

מחיר:

780₪ עבור הסדנה 

250₪ עבור מפגש בודד 

חומרים:

רשימה מדויקת תמסר למי שירצו להגיע עם החומרים שלהם.
ניתן לרכוש קיט בסדנה בעלות של: 
50₪

העדרויות:

במידה ונעדרים ממפגש בסדנה ניתן להשלים בשעות החוג השנתי, בימי ראשון

הרשמה לסדנה:

יש ליצור קשר עם

איריס

054-4510440

או עם

קארין

054-6782498

bottom of page